Dotacje na żłobki i nie tylko

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
zdjęcie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3. Na realizację projektu ułatwiającego rodzicom powrót na rynek pracy można pozyskać  do 91 % dofinansowania.
Konieczność opieki nad małym dzieckiem stanowi częstą barierę przed powrotem do aktywności zawodowej dla wielu rodziców. Stąd Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs polegający na możliwości dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej (czyli żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego), jak i pozainstytucjonalnej (niania). Dofinansowanie obejmie także wszelkie działania polegające na aktywizacji zawodowej rodziców w formie m.in.: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, czy szkoleń.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów potrwa do 10 lipca, zaś rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik.
Maksymalny poziom dofinansowania sięgnie nawet 91%, w tym wsparcie EFS to 85%. Minimalna wartość projektu konkursowego to 50 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są TUTAJ.
Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
← powrót