Dzisiaj: Poniedziałek 25 marca 2019

Dofinansowanie projektów: powrót na rynek pracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
zdjęcie
6 kwietnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dotyczących powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie może wynieść nawet 91 %.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na dofinansowanie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez: 
 -tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, czy opiekuna dziennego;
- aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach od 6 kwietnia do 13 kwietnia br. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2018 rok.

Dokumentację konkursową można znaleźć TUTAJ.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
← powrót